EN PROCÉS DE RESTUARACIÓ DELS FILETS DE LLAUTÓ
ABANS DE LA RESTAURACIO

DEPRES DE LA RECOSNTRUCCIO DELS FILETS DE LLAUTÓ
CAPÇAL DEL LLIT RESTAURAT
RECONSTRUCCIÓ DE LA MARQUETERA DE ZINC
ESTAT INICIAL ( SENSE MARQUETERIA)


Estat inicial sense marqueteria

Marqueteria restaurada


treballs de repassat de vernís a goma laca


restauracions fetes